מספר טלפון עסקי:  1800821821


מספר זיהוי של אופק:  nv362879


במקרים דחופים ניתן לפנות במייל לכתובת  Top.sushi@cellcom.co.il

יש לכתוב בנושא ההודעה את שם ומספר הזיהוי של אופק:  חברת אופק nv362879