בדרך כלל מספיק להריץ את הפקודה הראשונה במדריך ואז להצמיד תיקייה אקראית.

במדריך יש גם הסבר לגשת לנתיב של התיקייה ולרוקן אותה ידני.


del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\*

del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\*

del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\*


***להריץ את הפקודות ב CMD רגיל ולא כמנהל


לינק למדריך:

https://appuals.com/fix-quick-access-menu-not-working-on-windows-10/


לינק נוסף:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/Lync/en-US/8e194e19-db99-4e7a-81ea-f2d43335d8d7/cannot-add-to-quick-access-in-file-explorer?forum=win10itprogeneral