1. למחוק את המדפסת ComsignTrust Printer


2. להתקין מחדש את התוכנה חתימה בטרמינל

    קובץ ההתקנת נמצא בטרמינל שלהם בתיקיה: התקנה של תוכנת חתימה

    שם הקובץ: VPDInstaller.x64.msi