3CX

3CX - ביטול והפעלה של קבל שיחות באפליקציה
על מנת למנוע מצב שבו השיחות שנכנסו אל השלוחות מגיעות בו"ז גם לאפליקציית 3CX וגם למכשיר הטלפון הקשיח במשרד.   ניתן לשנות את סטטוס קבלת השיחות האפליקצי...
Tue, 7 Jun, 2022 at 12:15 PM
מדריך התקנת אפליקציית 3CX
התקנת השלוחה אם עדיין לא עשית זאת, בבקשה להתקין את האפליקציה מחנות האפליקציות לאפשר ל-3CX לגשת למצלמה כדי שתוכל לספק את התוסף שלך באמצעות קוד QR. ל...
Tue, 11 Jan, 2022 at 11:29 AM