3CX

מדריך התקנת אפליקציית 3CX
התקנת השלוחה אם עדיין לא עשית זאת, בבקשה להתקין את האפליקציה מחנות האפליקציות לאפשר ל-3CX לגשת למצלמה כדי שתוכל לספק את התוסף שלך באמצעות קוד QR. ל...
Tue, 11 Jan, 2022 at 11:29 AM