Quick Access

כונני שיתוף- בפעילות אצל פידליס

פתרון ל-quick access (כוננים נעלמים/לא ניתן להתחבר אליהם)
בדרך כלל מספיק להריץ את הפקודה הראשונה במדריך ואז להצמיד תיקייה אקראית. במדריך יש גם הסבר לגשת לנתיב של התיקייה ולרוקן אותה ידני. del /F /Q %APPDATA...
Thu, 5 Jan, 2023 at 9:13 AM