Sophos

הדרכה כללית על המוצר ותקלות נפוצות
Sophos   חסימה של אתר מסוים/אפליקציה   על-מנת לראות פוליסה שמוחלת על לקוחות יש להיכנס לממשק ניהול של Sophos ומצד ימין בתפריט יהיה לנו Customers, בתפריט ...
Mon, 31 Oct, 2022 at 10:22 AM