Printers

תקלות נפוצות מדפסת וסורק+הוספת מדפסת
1. תור הדפסה תקוע במידה והתור הדפסה תקוע יש להכנס ללוח בקרה>מכשירים ומדפסות>ללחוץ קליק ימני על המדפסת התקולה>לראות תהליכי הדפסה ואז יפתח חלון  ...
Mon, 31 Oct, 2022 at 10:34 AM